Monday, September 30, 2013

Permohonan Kemasukan Online MRSM Tingkatan 4 2014 Semenanjung Malaysia

MRSM 2014

Permohonan kemasukan ke MRSM Tingkatan 4 2014 secara online. Majlis Amanah Rakyat mempelawa calon PMR yang layak untuk mengikuti program Maktab Rendah Sains Mara mulai tahun 2014. Berikut adalah cara permohonan bagi MRSM Semenanjung Malaysia dan juga Sabah/ Sarawak. Untuk pengetahuan, syarat kelayakan kemasukan ke MRSM bagi Sabah/ Sarawak dan Semenanjung adalah berbeza.
MRSM-2014

Permohonan MRSM Tingkatan 4 2014 (Semenanjung Malaysia)

Syarat Umum Kemasukan MRSM Tingkatan 4 Semenanjung Malaysia
1. Pelajar Bumiputera tingkatan tiga di Semenanjung Malaysia dan pelajar bukan Bumiputera (tingkatan tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan) di Semenanjung Malaysia.
2. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) Kementerian Pendidikan Malaysia tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.
3. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Percubaan PMR 2013 di Sekolah Menengah Kebangsaan dengan memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam subjek Matematik dan subjek Sains

Cara Buat Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan 4 2014 (Semenanjung Malaysia)
1. Pemohon boleh mendapatkan kata laluan secara percuma di Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA Daerah atau Maktab Rendah Sains MARA mulai 29 September hingga 18 Oktober 2013.
2. Pemohon boleh mengisi borang permohonan secara online mulai tarikh tersebut dilaman http://www.mara.gov.my/
3. Sila bawa salinan kad pengenalan dan keputusan Peperiksaan Percubaan PMR 2013 yang disahkan benar serta angka giliran PMR 2013, semasa mendapatkan kata laluan.
4. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam borang permohonan secara online dan memastikan borang tersebut dihantar secara online.
5. Pemohon mestilah menghantar cetakan borang dan dokumen yang berkaitan ke alamat seperti di bawah:
(Permohonan Ke Tingkatan 4 Tahun 2014)
Pengarah,
Bahagian Pendidikan Menengah,
Tingkat 19, Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut, 50609 KUALA LUMPUR

Ujian Kecenderungan Kemasukan Ke MRSM (UKKM)
1. Pemohon akan menduduki UKKM pada tarikh antara 25 hingga 29 Nov 2013.
2. Tempat dan tarikh ujian akan dipilih oleh pemohon semasa mengisi borang permohonan secara online.

NOTA:
1. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah
2. Hanya permohonan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan.
3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
4. Pemohon yang tidak menduduki UKKM tidak akan dipertimbangkan.
5. MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.

Syarat Kelayakan Minimum MRSM 2014 Semenanjung Malaysia
1. Mendapat sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C, D atau E bagi subjek teras dalam PMR tahun 2013.
2. Mendapat markah yang tinggi dalam Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM

Tarikh Tutup permohonan MRSM Tingkatan 4 Semenanjung Malaysia
1. Tarikh tutup adalah pada 18 Oktober 2013.
2. Tarikh akhir menghantar cetakan borang dan dokumen yang berkaitan selewat-lewatnya pada 25 Oktober 2013.
3. Pemohon boleh menyemak keputusan ke MRSM pada bulan Februari 2014. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan sehingga 30 April 2014 permohonan anda dianggap tidak berjaya.

Permohonan MRSM Tingkatan 4 2014 (Sabah Dan Sarawak)
Berikut adalah cara permohonan kemasukan MRSM Tingktan 4 2014 bagi Sabah dan Sarawak.

Syarat Kelayakan MRSM Tingkatan 4 2014 Sabah Dan Sarawak
1. Permohonan ini terbuka kepada pelajar yang bersekolah di Sabah dan Sarawak.
2. Mendapat sekurang-kurangnya 5A 3B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C, D atau E bagi subjek teras dalam PMR.
3. Pelajar Bumiputera tingkatan tiga di Sabah dan Sarawak dan pelajar bukan Bumiputera (tingkatan tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan) di Sabah dan Sarawak.
4. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.

Cara Mohon MRSM 2014 Tingkatan 4 Sabah Dan Sarawak
1. Pemohon boleh mendapatkan kata laluan di semua Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA Daerah dan Maktab Rendah Sains MARA yang berdekatan pada waktu pejabat pada hari keputusan PMR diumumkan secara rasmi.
2. Sila bawa salinan kad pengenalan serta keputusan PMR, yang disahkan benar, semasa mendapatkan kata laluan. Borang permohonan boleh didapatkan dilaman http://www.mara.gov.my/
3. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan di dalam borang permohonan online serta memastikan borang tersebut dihantar secara online.
4. Pemohon mestilah menghantar cetakan borang serta dokumen yang berkaitan ke alamat di bawah:

(Permohonan Ke Tingkatan 4)
Pengarah,
Bahagian Pendidikan Menengah,
Tingkat 19, Ibu Pejabat MARA,
21, Jalan Raja Laut,
50609 KUALA LUMPUR.


Sumber: Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan 4 2014 Online | melvister.com 
Load disqus comments

1 comments: