in ,

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar

Cara Membuat Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar. Tajuk tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 tahun ini adalah Peta Lakar. Pada tahun lepas, tajuknya adalah sistem pengangkutan. Kerja Kursus Geografi adalah salah satu ujian Instrumen selain Kerja Kursus Sejarah. Berikut dikongsikan Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar untuk panduan pelajar semua.

Pelajar perlu menyiapkan tugasan yang diberikan mulai 3 Julai 2017 sehingga 31 Julai 2017. Berdasarkan kepada Jadual Peperiksaan PT3 2017, tugasan Sejarah telah dilengkapkan pada bulan Mei 2017 yang lalu dengan tajuk Peristiwa Bersejarah.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar Di Kawasan Kajian

Berikut dikongsikan cara membuat tugasan Kerja Kursus Geografi untuk panduan pelajar PT3 tahun 2017.

Tajuk Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2017

Calon dikehendaki menjalankan kajian dan menghasilkan peta lakar di kawasan tempat tinggal/ sekolah anda. Peta lakar merupakan peta yang dilukis berasaskan peta topografi. Peta lakar yang dilukis mestilah menunjukkan ciri-ciri geografi, iaitu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya.

Kajian peta tersebut haruslah merangkumi perkara berikut :-

 1. Latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian
 2. Melukis dan mentafsir peta lakar di kawasan kajian
 3. Lorekkan kawasan yang berpotensi dimajukan dan menghuraikan potensi tersebut
 4. Menghuraikan halangan untuk memajukan kawasan berlorek
 5. Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan yang terdapat di kawasan berlorek
 6. Membentangkan laporan hasil kajian tersebut

Contoh Tugasan Peta Lakar

Berikut adalah contoh jawapan kerja kursus Geografi PT3 2017 bertajuk Peta Lakar. aadalah diingatkanyang pelajar perlu membuat tugasan sndiri dengan tidak meniru bulat-bulat. Panduan yang diberikan hanya sebagai panduan buat pelajar.

Jadual kerja dan senarai semak tugasan adalah seperti berikut :-

1. Tajuk kajian

1a. Jadual kerja

NOTARIKHAKTIVITICATATAN
1>Menerima soalan dan panduan rubrik
pelaksanaan kajian
> Tajuk: Peta Lakar dikawasan kajian
> Berbincang dengan guru bentuk pelaksanaan
yang hendak dilakukan
2> Taklimat tentang kajian
> Membuat catatan hasil penerangan guru
3> Mula mengumpul maklumat dalam internet
mengenai konsep di makmal komputer dengan
bimbingan guru
> Berbincang dengan guru hasil maklumat yang
diperoleh
4> Menyediakan borang temubual dengan
bimbingan guru
> Waktu petang membuat temubual dengan jiranjiran
dan penduduk setempat mengenai kawasan
yang berpontensi dimajukan di kawasan kajian
> Dengan
bimbingan
guru
> Dengan rakan
5> Waktu petang membuat temubual dengan jiran-jiran
dan penduduk setempat tentang mengenai
halangan untuk memajukan kawasan itu.
> Dengan rakan
6>Membuat temubual /soal selidik dengan jiran-jiran
dan penduduk setempat mengenai
cadangan-cadangan / usaha-usaha untuk
mengatasi.
7> Membuat analisis daripada temubual 10
responden yang diperoleh.
> Menghasilkan bahan grafik yang sesuai
> Dengan bimbingan Guru
8> Menulis laporan daripada hasil kajian di
hadapan guru
Di hadapan guru Geografi
9> Menulis laporan daripada hasil kajian di
hadapan guru.
> Menyemak laporan kajian dan bahan grafik
10> Membuat penambahbaikan
> Menghantar hasil kajian kepada guru
11> Guru membuat pentaksiran
POST MENARIK  Semakan Keputusan Tingkatan 6 2017/ 2018 Online

1a. Senarai semak
BILPERKARAHALAMAN/ MSTARIKHTANDATANGAN
1Tajuk kajian
1aJadual kerja / Senarai semak
1bObjektif kajian
1cKaedah kajian
2Mengumpul maklumat
2aTemubual / pemerhatian
2bDraft peta lakar
2cPotensi
2dHalangan
2eCadangan
3aLatar belakang ciri fizikal dan
budaya kawasan kajian
3bPeta lakar
3cPotensi (kawasan belorek)
3dHalangan
3eCadangan
4Membentangkan laporan hasil
kajian
5Penilaian Umum

1b. Objektif kajian

Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut :

 • 1. Latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian
 • 2. Melukis dan mentafsir peta lakar dikawasan kajian
 • 3. Lorekkan kawasan yang berpontensi dimajukan dan menghuraikan pontensi tersebut.
 • 4. Menghuraikan halangan untuk memajukan kawasan berlorek
 • 5. Cadangan usaha-usaha untuk mengatasi halangan yang terdapat di kawasan berlorek.

1c. Kaedah kajian

Beberapa kaedah kajian telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan bersistematik seperti berikut :-.

i. Kaedah analisis dokumen
Saya juga turut merujuk dokumen dari ……………………………. untuk memastikan kesahihan
fakta yang ada. Dengan ini, penulisan kajian saya tidak akan diragui akan kebenarannya.

ii. Kaedah penyelidikan perpustakaan
Saya juga turut mengunjungi perpustakaan ………………………….untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Dengan penyelidikan sumber yang pelbagai seperti buku ilmiah, akhbar, majalah dan sebagainya akan menguatkan lagi kajian saya.

iii. Muat turun internet
Saya turut menggunakan kemudahan ict yang terdapat dalam negara kita dengan melayari laman sesawang produk yang dikaji malah turut memuat turun bahan yang terdapat sebagai rujukan.

iv. Bimbingan Guru
Saya telah mendapat bimbingan guru, iaitu Puan ………………………….

v. Temubual
Kaedah yang saya jalankan dalam menyiapkan tugasan ini antaranya ialah dengan menggunakan kaedah lisan iaitu melalui temubual dengan orang sumber saya yang sememangnya lama tinggal di kawasan ini. Beliau banyak memberi maklumat yang sahih.

2. Mengumpul maklumat

Perhatian : Pelajar perlu melampirkan salinan potongan akhbar / majalah / rencana/ halaman buku,
gambar-gambar foto, risalah atau sumber-sumber lain.

i. BUKU ILMIAH
• Nama Pengarang :
Tahun Terbit :
Tajuk Buku :
Tempat Terbit :
Penerbit :

ii. AKHBAR
• Nama Akhbar :
Tarikh :
Halaman :

iii. MAJALAH
• Nama majalah :
Tarikh :

iv. INTERNET
• Hari Ini Dalam Sejarah

2a. Temubual atau  pemerhatian

2c. Deraf peta lakar

2d. Potensi

2e. Halangan

2f. Cadangan

3a. Latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian

Bahagian ini merupakan salah satu bahagian penting dalam penyediaan Tugasan Geografi PT3 2017 iaitu huraikan latar belakang ciri fizikal dan budaya kawasan kajian. Ianya perlu disediakan sebelum pelajar melukis dan mentafsir peta lakar.

Markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Adalah penting buat pelajar untuk menjelaskan latar belakang kawasan kajian dengan tepat berdasarkan kriteria yang dikehendaki iaitu merangkumi ciri fizikal dan budaya kawasan kajian.

Contoh : Latar Belakang Ciri Fizikal Dan Budaya Kampung Jenjarom

Latar belakang Kampung Jenjarom

 • Pelajar boleh menghuraikan lokasi Kampung Jenjarom yang terletak di antara Pekan Banting dan Bandar Klang. Jalan utama yang menghubungkan adalah Jalan Klang-Banting
 • Aktiviti penduduk/ pekerjaan utama

Bentuk muka bumi

 • Tanah pamah yang luas

Ciri fizikal

 • Senaraikan semua ciri fizikal di dalam peta dan bagi contoh

Ciri budaya

 • Senaraikan semua ciri budaya di dalam peta dan bagi contoh

Sumber : Cekgu Norazimah

3b. Peta lakar

 • Cara buat peta lakar – Klik PETA

3c. Potensi (kawasan belorek)

3d. Halangan Untuk Memajukan Kawasan Berlorek

3e. Cadangan

Contoh latar belakang, peta lakar, halangan, cadangan dan rumusan klik PT3 Geografi

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2017 Peta Lakar akan dikemaskini dari masa kesemasa. Sumber

Permohonan Matrikulasi 2018/ 2019 Online

Semakan Keputusan PraSekolah 2018 Online

Semakan Keputusan PraSekolah 2018 Online