in ,

Tugasan PT3 2015 Sejarah – Persetiaan Persekutuan 1895

Persetiaan Persekutuan 1895 Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2015. Satu lagi tugasan kerja kursus perlu disiapkan oleh pelajar PT3 2015 iaitu Tugasan PT3 2015 Sejarah – Persetiaan Persekutuan 1895. Pelajar wajib membuat kajian dan menghasilkan laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan berdasarkan petikan yang diberi iaitu Dokumen Persetiaan Persekutuan 1895. 

Tugasan PT3 2015 Sejarah - Persetiaan Persekutuan 1895

Panduan Tugasan PT3 2015 Sejarah – Persetiaan Persekutuan 1895

Tugasan kerja kursus Sejarah PT3 2015 hendaklah mengandungi perkara-perkara penting seperti berikut:
(a) Tajuk kajian
(b) Nama penulis (c) Isi kandungan – bahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki

  • 1) Pengenalan – Latar belakang Persetiaan Persekutuan 1895 (Kenapa dan bagaimana perjanjian ini di buat) : Contoh
  • 2) Faktor Pemeterian – Sila nyatakan 4 faktor punca atau sebab berlakunya Persetiaan Persekutuan 1895 : Contoh
  • 3) Kesan – Sila nyatakan 4 kesan persetiaan Persekutuan terhadap Ngeri-Negeri Melayu : Contoh
  • 4) Hubung kait pembentukan persekutuan dan Kedaulatan Malaysia.
    Pelajar perlu menulis 3 perkaitan yang lengkap dengan menyatakan huraian dan contoh. Di antara contoh perkaitan pembentukan persekutuan dengan kedaulatan Malaysia adalah seperti berikut :-
  • a.  Kejayaan dalam sistem pemerintahan iaitu dengan mencontohi sistem birokrasi barat
  • b.  Kejayaan dalam pembangunan ekonomi
  • c.  Peningkatan kemudahan asas dan kemudahan sosial konsep Persekutuan : Contoh

(d) Membuat rumusan

POST MENARIK  Semakan Keputusan UPU 2017 Online

(e) Menyenaraikan sumber rujukan – buku/ internet/ akhbar/ majalah

 

Tugasan PT3 Geografi 2015 Kajian Lapangan – Kegiatan Ekonomi

Latar Belakang Syarat Persetiaan Persekutuan 1895