in , ,

Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan PT3

Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan PT3. Pelajar Tingkatan 3 perlu menyiapkan Kerja Kursus yang merupakan jenis pentaksiran “Pelbagai Instrumen” yang terdapat dalam peperiksaan PT3. Berikut adalah Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan PT3 yang dapat dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar semua menyiapkan Kerja Kursus / Folio Geografi PT3 2016.

Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan PT3

Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan PT3

Pelajar dikehendaki menjalankan Soal Selidik tentang sistem pengangkutan di sekitar tempat tinggal / sekolah pelajar. Semua borang soal selidik yang telah pun dijawab oleh responden pelajar antara 10 hingga 20 orang wajib disertakan bersama-sama dengan Kerja Kursus Geografi PT3.

Borang Soal Selidik tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

  1. Konsep dan takrifan sistem pengangkutan
  2. Latar belakang sistem pengangkutan di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai tentang sistem pengangkutan di kawasan kajian tersebut.
  3. Masalah sistem pengangkutan
  4. Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu sistem pengangkutan di kawasan tersebut.
POST MENARIK  Contoh Surat Kiriman Tidak Rasmi

Berikut adalah contoh Borang Soal Selidik Sistem Pengangkutan yang dapat dikongsikan pada pelajar semua bagi menyiapkan Kerja Kursus Geografi PT3 2016:

Contoh 1:

borang temubual

SUMBER – Geografi PT3

Contoh 2:

bt2

SUMBER – Lambaian Ilmu

Contoh 3:

pt3-2016-geografi-soal-selidik

SUMBER – OH DUNIA

Contoh 4:

borang-soal-selidik-pengakutan-1-638 borang-soal-selidik-pengakutan-2-638 borang-soal-selidik-pengakutan-3-638

SUMBER – Fiza Joon Mblaq

 

 

Cadangan Penambahbaikan Sistem Pengangkutan Awam

Contoh Surat Permohonan Latihan Industri